Copyright  © 2017 Finanse-Walczyk

  1. pl
  2. en
finanse walczyk kraków kredyty
paweł walczyk ceidg

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Paweł Walczyk Ekspert Kredytów Hipotecznych 30-348 Kraków ul. Grota Roweckiego 51b/140 NIP6791318002  (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem biuro@finansewalczyk.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

1) Komunikacji z Użytkownikiem,

2) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;

3) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1) zewnętrznym firmom sprzedażowym .

Administrator przechowuje dane osobowe w celach kontaktowych aż do momentu wycofania zgody.W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: biuro@finansewalczyk.pl

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny